Życie w podróży – coraz popularniejszy lifestyle?

Znaczenie ofiarności w tradycji tybetańskiej

W tradycji tybetańskiej regularne składanie ofiar jest jednym z podstawowych sposobów komunikowania się z istotami niefizycznymi. Celem tych ofiarowań są zasadniczo światowe korzyści, mające pomóc nam w życiu, utrzymaniu lub przywróceniu naszego zdrowia, pomyślności i dobrobytu. Podczas ofiarowań zaprasza się…

Read More